Naučná stezka Květnice Tišnov (Brněnsko)

Vrchol Květnice tyčící se nad městem Tišnov již svým názvem symbolizuje jedinečnost zdejšího přírodního bohatství. Roste zde 350 druhů vyšších rostlin, z nichž 55 je zařazeno mezi ohrožené druhy, a žije tam 250 druhů motýlů, 31 druhů plžů a 46 druhů ptáků. V podzemních prostorách Květnice zimuje 12 druhů netopýrů a vrápenců. Květnice je také známou mineralogickou lokalitou s krásnými podzemními prostorami a bohatou krápníkovou výzdobou, jež však nejsou veřejnosti běžně přístupné. Díky tomuto bohatství byla Květnice právem zařazena do celorepublikového výběru evropsky významných lokalit soustavy „Natura 2000“. S pozoruhodnostmi živé i neživé přírody a problematikou jejich ochrany seznamuje naučná stezka se 13 zastávkami, která byla na Květnici vybudována v roce 2002. Zavede návštěvníky také na místa s krásnými výhledy do okolní krajiny, až k okrajům Českomoravské vrchoviny. Naučná stezka navazuje na turistické značení.

výškový profil naučné stezky Květnice

reportáž z návštěvy NS

web Naučné stezky v Česku